Friday, July 9, 2010

ഒരു വര്‍ഗീയ ചൊറിച്ചില്‍


ഇന്നലേ ഈ എഴുത്ത് പുരയില്‍ കയറി, "അങ്ങനേ ആ പേപ്പട്ടി യയും കൊന്നു......." എന്ന പേരില്‍ എന്തോ ഒന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ട് പോന്നു, എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം..... സരമില്ല്ല, ഇന്നു ഞാന്‍ ഒരു രഹസ്യം പറയാം, നിങ്ങള്‍ ആരോടും പറയരുത്, ആര് എങ്കിലും അറിഞ്ഞാല്‍ എന്റേ മത സഹിഷ്ണത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും, ഞാന്‍ ഒരു വര്‍ഗീയ വാദി ആണന്നു തെറ്റിധരിക്കും

രണ്ടു ആഷ്ച്ച മുന്‍പാണ്‌ സംഭാവംഗളുടെ തുടക്കം, പതിവ് പോലേ രാവിലേ കട്ടിലില്‍ നിന്ന് എണീറ്റ്‌ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഓണ്‍ ആക്കി, ഇമെയില്‍ നോക്കി , ഫേസ് ബുക്ക്‌ നോക്കി , യു ട്യൂബ് അക്കൗണ്ട്‌ നോക്കി (ആ സില്‍ സിലാ പാട്ടു കാരേ പുതിയതായി എത്ര പേര്‍ തെറി പറഞ്ഞു എന്നു അറിയണല്ലോ !!), പിന്നേ ഓര്‍ക്കുട്ട് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക്‌ തുറന്നു നോക്കി, അപ്പോള്‍ അതാ കെടക്കുന്നു ഒരു ഘണ്ടിക ദൈവ വചനം, കൊള്ളാം നല്ലത്, പക്ഷേ Brisbane-ല്‍ ഒള്ള എന്നേ അറിയാത്ത ഇയാള്‍ എനിക്ക് നേരത്തയും രണ്ടു പ്രാവശം ഓണ്‍ ലൈന്‍ രക്ഷിക്കപെടല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്, എന്റേ കുട്ടുകര്‍ക്കും ടി യാന്‍ സ്ക്രാപ്പ് പരിവര്‍ത്തനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ ഈ പ്രാവശം എനിക്ക് ചൊറിച്ചില്‍ അടക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല. 'ചില നാടുകളില്‍ ഈ ചൊറിച്ചിലിനു - കടി, കഴപ്പ്, പിരു പിരുപ്പ്, കല്ലന്‍കഴപ്പ്, എന്നൊക്കേ പറയും കേട്ടോ'!, ഏതായാലും അത് മൂത്ത ഞാന്‍ (തെറ്റി ധരിക്കരുത് കേട്ടോ) ചേട്ടന് മറുപടി കൊടുത്തു.

പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപെട്ട ദൈവ വചനം എനിക്ക് തന്നു, പകരം ഞാന്‍ എനിക്ക് ഇഷ്ടപെട്ട രാഷ്ര്ടിയ പ്രസ്ഥാനത്തേ പ്പറ്റി തിരിച്ചു സ്ക്രാപ്പ് അയച്ചു....

അയ്യോ... ചേട്ടന് അത് ഇഷ്ട പ്പെട്ടില്ല, എതായാലും മറുപടി വചനങ്ങള്‍ ഒടനേ എത്തി, പകരം ഞാന്‍ പരി: ജപമാല-യൈ പ്പറ്റി ഒരു വര്‍ണന ചേട്ടനും കൊടുത്തു, ടി യാന്ട ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക് ജപമാല ഉം മാതാവും ആണല്ലോ ഏറ്റവും വെറുപ്പ്‌! (അതു കൊണ്ട് തന്നാ ഞാന്‍ ആ കടും കൈ ചെയ്തത് എന്നത് പരമ രഹസ്യം ആ കേട്ടോ).

പിന്നേ ഞങ്ങള്‍ കടി പിടി തുടങ്ങി, മറ്റു വിശ്വാസംങ്ങളേ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരാളേ ഞാന്‍ എന്ന്ധിനു അംഗീകരിക്കണം എന്ന് ഓര്‍ത്തപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു കടിച്ചു....

കടിയില്‍ ഞാന്‍ ജയിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നത്, ചേട്ടന്‍ ഇപ്പോ എനിക്ക് മറുപടി ഒന്നും തരാറില്ല, അപ്പൊ ഞാന്‍ അല്ലേ ജയിച്ചത്‌!?

"കര്‍ത്താവു മോനേ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാങ്കില്‍ വീണ്ടും മാമോദിസ മുക്കിയിരിക്കും" എന്നാ ചേട്ടന്‍ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ കര്‍ത്താവു എന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ...?

ഏതായാലും ഞങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംസാരം ഞാന്‍ തഴേ കൊടുക്കുവാ, രസകരമായ ആദ്യ ഭാഗംങ്ങള്‍ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആക്കി അതുകൊണ്ട് പകുതി മുതല്‍ വായിക്കു അദ്ദാഹ ത്തിന്റൈ പേര് ഞാന്‍ "ചേട്ടന്‍" എന്നിടുവാ, എന്റേ പേര് "ഞാന്‍" എന്നും

ചേട്ടന്‍: If u r a Christian.....follow Bible.......

ഞാന്‍: The Rosary, a powerful weapon against the devil
The first “Hail Mary” was brought from Heaven

by Gabriel the Archangel, the messenger of Holy Trinity

ചേട്ടന്‍: Rosary is the no.1 Devil dear.......study Bible

ഞാന്‍: I like that devil dear... I will continue with that Devil.......
I don't need any more Satans or Devils in my life...... So stay away from me dear.... please don't irritate me.....
If you are not respecting my religion and faith, then get out from my scrapbook...
please don't try to use me........
- Thanks,
With Rosary Prayers..........


ചേട്ടന്‍: ......Jesus said to the people who believed in him "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free." (John8: 31 & 32)
ചേട്ടന്‍: Monay Arun, Bible thurannu vaayikkukaa...am also a Catholic before, but truth manasilaayappol ithallam vittoo.. first u understand Jesus religion undakkiyittillaa... Jesus oru margam aanu, maanavakulathintay rakshakan,Salvation only through Jesus, Study Bible...God Bless u

ഞാന്‍: I am not bothering about your faith(s) or religion(s)..... religion is a personal matter....
You are not able to measure my Emotional Quality, Intelligence Quality and my thoughts..... You need to study / read a lot, not only Bible....


ചേട്ടന്‍: yes, u don't know Bible that is the main problem.....read the Bible first.....God Bless

ഞാന്‍: You know anything outside from bible....? Anything...?

ചേട്ടന്‍: sure, rosary is out from Bible

ഞാന്‍: Am not 'living only with Bible'... Bible is the part of my life thats it .... I am respecting good things from all religions.... My character is not like a religious terrorist's ...
Can you please try to Accept / Respect other religions or faiths......(I know, that is difficult for U guys)
Don't be a religious terrorist....


ചേട്ടന്‍: that is the main problem monay..........Karrthavu religion onnum unakkiyittillaaaaaaaaa

ഞാന്‍: Hey mate...... Religions have been here before Jesus christ.....

ചേട്ടന്‍: that's why I said to u don't know Bible truth.........give me your phone no. I will call u if u like??

ഞാന്‍: I told you before, am not living only with bible,
U will never catch my thoughts... your way of thinking is very low... So can you please find someone else like you.......
bye... best wishes for your hunting........
With ROSARY PRAYERS.......... ROSARY will help u........


ചേട്ടന്‍: "You can enter God"s Kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and is gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow and the road is difficult, and only a few ever find it." (Mathew 7:13-14)

ഞാന്‍: If u read bible with an open mind( open mind is something which u required to understand each and everything mate) then u will be able to locate that Jesusu saying... follow me... he says us to follow the way in which he lead his life... like helping people, being more social, helping the unwanted and marginilized people of that time... he also says ... allow the childrens to come to me...(as they are pure) which means the pure minded is always welcome ... irrespective of age, cast , or religion ...

ചേട്ടന്‍: "Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the Good News. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God" (2Cori.4:4)

ഞാന്‍: Good evening....
Today is 1st July 2010, I hope you will accept all religions this month.....
am kidding mate.... i know thats just a HOPE.....

ഞാന്‍: Can you please try to be a good humanbeing , as shown by Jesus: thats what is chiristanity for me... thats what is my religion ..
Respect : smile: Simple: Humble: Help: thats christianity ...( Which is not : always reading bible, which is not always belives that you are the corrct and ultimate, which is not taking the dust from others eyes though you are blind, which is not acting as a believer or follower, which is not acting as the holy spirit comes to you when u starts your prayer songs and which will go as a sudden when u ends the song that too simoultaneously for each and everyone :) ).

Once again mate: Respect : Smile: Simple: Humble: Help: Good human being ...... thats Christianity.... thats Christianity for me...


ചേട്ടന്‍: give me your contact no. pl.

ഞാന്‍: Contact number.!!!!!!!! for what.........?

ചേട്ടന്‍: God Bless u
ചേട്ടന്‍: thanks........God bless u

ഞാന്‍: I will pray for you mate.......
THE FATHIMA PRAYER
O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell.
Lead all souls to Heaven, especially those in most need of Thy mercy.

ഞാന്‍: Benefits of Saying The Rosary
With the world in the state it is in today, and with all of the problems our family and friends are facing today, the Rosary is the ideal way to help ourselves, family and friends, and is PROVEN to help us. The people that continue to have chronic, serious problems in their lives are people that are most likely not taking advantage of the benefits of prayer, and especially the Rosary. It costs us nothing to say the Rosary, only a few minutes of our day.


ചേട്ടന്‍: that is evil spirit dear.........

ഞാന്‍: Actually wh is ur cult.... is that P********(deleted), Zealot of God, Unification Church, J*****(deleted), or any New.... or your own.....??

ചേട്ടന്‍: God Bless u........

ഞാന്‍: Thanks mate.........
അപ്പോള്‍ പിരിയാം ......... ഇനി എന്നെ വീണ്ടും മാമോദീസ മുക്കാന്‍ നോക്കണ്ട.....നടക്കില്ല.... Because Rosary is a powerful weapon against Satan
Bye.........


ചേട്ടന്‍: Rosary oru sataan thannayaanu.........Karthavu monay snehikkunnundankil veendum mamodisa mukkiyirikkum...........The Word of God is the most powerful weapon against sataan.....God Bless....veendum kaanaam.....

ഞാന്‍: what you are trying to prove man? only when i will become a 'p********'(deleted) i will be get in to the paradise..
what is this 'p*********'(deleted)??? it is one of the fast growing religion ...( exactly by offering Lakhs to many familys... if you want i can show you the events with complete evidence) and u said as per bible there is no religion and God didnt creat a one...( then why the hell u r trying to say that watever religion is your thats the only correct one)

ഞാന്‍: ചേട്ടാ ഞാന്‍ ഒരു തെറി പറഞ്ഞോട്ടേ Control കിട്ടുന്നില്ല ............ ഇനി അതു പാപം ആണോ...............??????????
ഞാന്‍: വീണ്ടും കാണാന്‍ ഇയാള്‍ എന്റെ അമ്മാവന്‍ ഒന്നും അല്ലല്ലോ......
വേറേ പണി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ........
രാവിലേ മുതല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഇന്റേ മുന്നില്‍ ഇരുന്നു ആ ആളേപിടുത്തം അല്ലേ?????
Don't follow me........ This is my final warning........


ചേട്ടന്‍: ദൈവം മോനേ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടേ Jesus is coming soon..............

ഞാന്‍: Some of my Melbourne friends are also got your Scrap, including my 2house mates.......
If you have courage to send that kind of Scraps to 'P**ul*rf***t / N** / SI**
(deleted) Guys........???

ചേട്ടന്‍: give me your contact no. I will give the answer o.k God Bless u.

ഞാന്‍: പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ഷമിക്കു എനിക്ക് നിങ്ങളുടേ ഉത്തരം വേണ്ട........
ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന്റൈ സഹിഷ്ണത നിങ്ങള്‍ മുതലടുക്കുന്നു, അത്ര തന്നൈ......


നിങ്ങള്ക്ക് ഞാന്‍ ഫ്രീയായി ഒരുപദേശം തരട്ടേ ?


നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യന്‍, ഇസ്ലാം വിശ്വസികളയും,
മത വിശ്വാസി അല്ലാത്ത നല്ല ജനങ്ങളയും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ക്കൂടേ......?
നിങ്ങള്‍ക്ക് മയക്കു മരുന്നിലും, ഗുണ്ടയിസതിലും, രാജ്യദ്രോഹ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും ഏര്‍പെട്ടു കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും ശാപം ആകുന്നവരുടെ പുറകേ പോകാന്‍ മേലാരുന്നോ ?


അല്ലങ്കില്‍ മദര്‍ തെരസ യയോ ഫാദര്‍ ഡാമിയന്‍ റേയോ പാത
പിന്തുടര്‍ന്ന് കൂടേ...? 


ഈ സുത്ര പണിയിലും കുടുതല്‍ ദൈവത്തിനു ഇഷ്ടപെടുന്നത് അതല്ലേ.......?*****

"അങ്ങനേ ഒരു രഹസ്യം പര്രസ്യം ആക്കിയപ്പം സന്ദോഷം ആയി, ഹോ എന്റേ ഒരു കഴപ്പ് നോക്കണേ........ ഇതാ ഓസ്ട്രേലിയ ഇല്‍ മുരിക്ക്‌ എല്ലതതിന്റൈ ഒരു കൊഴപ്പം...."

ഞാനും ഒരു വര്‍ഗീയ വാദി ആണോ, എന്ന് ഇപ്പോ ഒരു സംശയം ?


NB: മറ്റൊരാളുടേ വിശ്വാസങ്ങളേ അധിഷേപിച്ച് സ്വന്തം വിശ്വാസം മാത്രം ആണ് ശരി എന്ന് വാദിക്കുന്നവര്‍ ആരായാലും, ഇനിയിപ്പോ എന്റേ തന്നേ വിശ്വാസത്തില്‍ പെട്ട ആള്‍ ആയാല്‍ പോലും അയാളേ എതിര്‍ക്കുക എന്നത് ഒരു ശീലം ആയതിന്റേ കുഴപ്പം ആണ് മുകളില്‍ കണ്ടത്, അല്ലാതേ ആരേയും മനപൂര്‍വം നോവിക്കുക ആയിരുന്നില്ല ലക്‌ഷ്യം, അവിശ്വാസി കളേ അല്ല വര്‍ഗീയ വാദികളേ ആണ് എതിര്‍ക്കണ്ടത് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

NB: '******(deleted) എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്' പൊതു ജന സമക്ഷം കാണിക്കുന്നത് ശരി അല്ലാത്തതിനാല്‍ മായിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ആണ്


No comments: